logo pengadilan negeri jakarta selatan website ramah difable

Mediasi

MEDIASI

Pengertian Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Latar Belakang Mediasi Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 .

Beberapa Poin Mediasi/Perdamaian:

  1. Dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan dalam sidang sidang berikutnya meskipun taraf pemeriksaan lebih lanjut (Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg).
  2. Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuat akta perdamaian, yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim dihadapan para pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut. 3. Akta/ putusan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
  3. Akta/ putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.
  4. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal tersebut harus dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan penterjemah (Pasal 131 HIR/Pasal 155 RBg).
  5. Khusus untuk gugatan perceraian, Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, yang sedapat mungkin dihadiri sendiri oleh suami-istri tersebut.
  6. Apabila usaha perdamaian berhasil, maka gugatan penceraian tersebut harus dicabut, apabila usaha perdamaian gagal maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang yang tertutup untuk umum.
  7. Dalam mengupayakan perdamaian digunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator (Pasal 2 ayat (3) PERMA).
  8. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (lihat lampiran file PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).
  9. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (lihat lampiran file PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan  

 

A.   HAKIM MEDIATOR

 
  NO.                            NAMA            JABATAN        URAIAN TUGAS
   1.   Elfian, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
   2.   Akhmad Suhel, SH             HAKIM            MEDIATOR
   3.   Hariyadi, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
   4.   Fauziah Hanum Harahap. SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
   5.   Siti Hamidah, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
   6.   Alimin Ribut Sujono, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
   7.   Morgan Simanjuntak, SH., M.Hum             HAKIM            MEDIATOR
   8.   Sri Wahyuni Batubara, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
   9.   Kamijon, SH.             HAKIM            MEDIATOR
  10.  Joni Kondolele, SH. MM             HAKIM            MEDIATOR
  11.  Anry Widyo Laksono, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
  12.  Rika Mona Pandegirot, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
  13.  I Dewa Made Budi Watsara, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
  14.  Bawono Effendi, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
  15.  Lucy Ermawati, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
  16.  Abu Hanifah, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
  17.  Samuel Ginting, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
  18.  Djuyamto, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
  19.  Raden Ari Muladi, SH.             HAKIM            MEDIATOR
  20.  Hendra Utama Sotardodo, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
  21.  Muhammad Ramdes, SH.             HAKIM            MEDIATOR
  22.  Afrizal Hady, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
  23.  Singgih Wahono, SH.             HAKIM            MEDIATOR
  24.  Agus Tjahjo Mahendra, SH.             HAKIM            MEDIATOR
  25.  Agung Sutomo Thoba, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
  26.  Hendra Yuristiawan, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
  27.  Delta Tamtama, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
  28.  Akhmad Nakhrowi Mukhlis, SH.             HAKIM            MEDIATOR
  29.  Estiono, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
  30.  Tumpanuli Marbun, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
 
 

B.   MEDIATOR NON-HAKIM 

 
NO.                              NAMA           SERTIFIKAT                 ALAMAT
1. .
 
 
 
 
 
 

 
PHILIP PANDAPOTAN PAULAEN, SH., CPM.
 

 
 
 
 
 

 
Mediator  :
Institute Pengadaan Publik Indonesia (IPPI)
No. 779/A/MEDIASI-XXVIII/IPPI/XI/2022
 
Mahkamah Agung RI :
No. 16/KMA/SK/I/2022
 
 
Jl. Semangka III No.3, RT.012 RW.007.
Kel. Jatipulo, Kec. Palmerah
Kota Jakarta Barat.

Telp. :
 -   0858 9285 4008.
Email :
p.paulaean@gmail.com
2.
 

  
MUHAMMAD HUSEIN HERVANANDA, S.H.,C.I.R.P., C.MED.
 
 
 
 

 
 
Mediator  :
Justitia Training Centert.
No. 451/JUSTITIA/XII/2022t.
 
Mahkamah Agung RI  :
No. 151/KMA/SK/VI/2020t.
 
 
Jl. Kemanggisan llir V No. 3A, RT.005 RW.013,
Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah,t.
Kota Jakarta Barat

Telp. :
 -   0858 1000 8139t.
Email :
 -  hervananda0206@gmail.com
3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ARIEF HAMDANI GUNAWAN, S.T., M.Si
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mediator  :
The Center for Continuing Legal Education Fakultas Hukum Universitas Indonesia (CLE)
No. 089/MCT/B-VI/CLE/2022
 

Mahkamah Agung RI  :
Nomor. 92/KMA/SK/VI/2019
 

 

 
Setiabudi Regency
Jl. Lapis Lazuli C.151.B, RT.004 RW.010,
Kel. Cigugur Girang, Kec. Parongpong
Kabupaten Bandung Barat

Telp. :
-   0812 2114 8048
Email :
-  arief.h.g@gmail.com
-  arief.h.gunawan@ieee.org
4.
 

 

 

 
 
 
 

 
 
MELVIANDY HERRY TARIGAN, S.Sos., 
 

 

 

 
 
 
 

 
Mediator  :
Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI)
No. 775/A/MEDIASI-XXVIII/IPPI/XI/2022

Mahkamah Agung RI  :
No. 16/KMA/SK/I/2022
 

 

 
Metro Permata I Blok M1 No.41
Pondok Pucung, Karang Tengah, Cileduk
Tangerang - 15159
 

Telp. :
-  
021.73444046
-  0812 9484 025
Email. :
-  andytarigan@gmail.com
5. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SUTANTO, S.H., M.H., CLA., CPL., CPCLE., ACIArb., CCCLE., CPPPLS., CMCLS., CBPD., CBCLS., CPM., CPA., CPC., CPArb
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mediator  :
Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI)
No. 114/A/MEDIASI-VI/IPPI/III/2022
 

Mahkamah Agung RI  :
Nomor. 16/KMA/SK/I/2022
 

 

 

 

 

 
Jl.Imogiri Timur UH VII No.197 RT.015 RW.005
Kel. Giwangan., Kec. Umbulharjo
Kota Yogyakarta, D.I Yogyakarta
 

Kompleks DPA,
Jl. Anggrek Garuda D II No.42
Jakarta Barat - 11480

Telp. :
-  081 376 114 986
Email. :
-  
sutanto_sutan@yahoo.com
6. 
 

 

 

 

 

 

 
SUTAN R.H. MANURUNG, S.E., Ak., M.Ak., S.H.(C)., M.H.(C)., CA., CMA., CME., CLI., CTA., CTAP., ACPA., MAPPI (A)., CPL
 

 

 

 

 

 
Mediator  :
Pusat Mediasi Nasional (PMN)
No. 2218/PMN/139/2022
 

Mahkamah Agung RI  :
No. 95/KMA/SK/V/2018
 

 
Jl.Swadaya VII No.7
Duren Sawit, Kec. Duren Sawit
Jakarta Timur
 

Telp. :
-  
0813 8339 5390
Email. :
-  
sutanrhm@gmail.com
7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRIS MADANI, S.H., M.Kn
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mediator  :
Fokus Harmoni Pandu (FHP) Mediasi Indonesia
No. 0013/Med.02/FHP-Mediasi/XI/2021
 

Mahkamah Agung RI  :
No. 191/KMA/SK/IX/2021
 

 

 
Jl.Ciputat Raya, Blok Kembang Barat No.43, RT.006 RW.008,
Kel. Kebayoran Lama Utara,
Kec. Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan

Telp.
-  
0852 2825 9180
Email.
-  
pris_ma@ymail.com
-  
adv.pris@consultant.com
8.
 

 


  

 

 
 
 

 
 
ZULFIQRI LEON KAMAL, S.H., M.H
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Mediator  :
Fokus Harmoni Pandu (FHP) Mediasi Indonesia
No. 0092/Med.04/FHP-Medisi/VII/2022
 

Mahkamah Agung RI  :
No. 191/KMA/SK/IX/2021
 
 
 
Drena Law Firm, Grha Tirtadi, 2/FL, Suite Melati 201,
Jl. P. Antasari No.18A,
Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12150
Telp. :
021. 7591 7291
-  0888 99 333 22
Email. :
-  
Zulfiqri.kamal@gmail.com
9. 
 

 

 

 

 

 

 

 
ASEP RIDWAN, S.H., M.H
 

 

 

 

 

 

 

 
Mediator  :
Pusat Mediasi Nasional (PMH)
No. 2691/PMN/164/2022
 

Mahkamah Agung RI  :
No. 95/KMA/SK/V/2018
 

 

 
Graha Raya Bintaro
Cluster Valencia K.15/37, RT.006 RW.017
Kel. Paku Jaya, Kec. Serpong Utara
Kota Tangerang Selatan
 

Telp. :
-  
021. 2555 7800
Email. :
-  
asep.ridwan@ahp.co.id  
10.
 

 

 

 

 

 

 
DR. MUSTAKIM, S.H., M.H., C.M.C.,
 
 
 
 
Mediator  :
Jimly School of Law and Government Surabaya
No. MED17/JSLG-SBY/210820-411

Mahkamah Agung RI  :
No 278/KMA/SK/XII/2018
 

 
Jalan Raya Villa Jatirasa No.A4
Jatirasa – Jatiasih
Bekasi – Jawa Barat

Telp. :
-  
0858 8000 7979
Email. :
-  Mustakim_adv@yahoo.com
11.
 

 

 
 
 

 

 
MUSTAFA M.YACOB, S.Pd.I., S.H., CPM.
 

 

 

 

 

 
Mediator  :
Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI)
No.967/A/MEDIASI-XXXIII/IPPI/XI/2022

Mahkamah Agung RI  :
No. 16/KMA/SK/I/2022
 
Jalan Gandaria No.10A, RT.008 RW.002
Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa
Jakarta Selatan –DKI Jakarta -12620
Telp. :
-  
0896 5491 7836
-  0811 6741 212
12.
 

 

 

 

 
ARIF EDISON, S.H., M.H., ACIArb., CLA., CTL
 

 

 

 

 
Mediator  :
Badan Mediasi Indonesia (BaMI) dan Eka Tjipta Foundation
 

Mahkamah Agung RI  :
No. 110A/KMA/SK/VIII/2008
Ruko Blok C No.37 MOI, Kelapa Gading Square, RT.012 RW.019
Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading,
Kota Jakarta Utara

Telp. :
-  
0812 8464 3316
13.
 

 

 

 

 
MUTIA  ANGGRAINI, S.H., M.H
 

 

 

 

 
Mediator :
FHP Mediasi Indonesia
No. 0051/Med.03/FHP-Mediasi/III/2022

Mahkamah Agung RI  
:
No. 191/KMA/SK/IX/2021
Jl. Ciputat Raya Ps. Jumat, RT.004 RW.007
Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoaran Lama,
Jakarta Selatan
 

Telp. :
-  
+628 5693 262 897
14.
 

 

 

 

 
MUHAMAD ANDRIAN KAMIL, S.H., M.H
 

 

 

 

 
Mediator  :
FHP Mediasi Indonesia
No. 0268/Med.02/FHP-Mediasi/I/2023

Mahkamah Agung RI  :
No. 191/KMA/SK/IX/2021
Patra Jasa Office Tower
Lantai 17, Suite 1704
Jakarta Selatan

Telp. :
-  
+62 813 1420 6000
15.
 

 

 

 

 

 

 
Drs. AHMAD YANI, S.H., M.H., Ph.D., CPM., CPArb., CMI
 

 

 

 

 

 

 
Mediator :
Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gadjah Mada
No.1250/PMI/CVI/2019
 

Mahkamah Agung RI  :
No. 151/KMA/SK/I/2019
 
Sawangan Residence Ideal, Orchid 02, RT.003 RT.001
KeL. Bojongsari Baru, Kec. Bojongsari
Depok 16516
 

Telp. :
-  
0813 1825 5543
Email :
-  
ayhasyimlaw@gmail.com
16.
 

 

 

 

 

 

 
WILHELMUS SODI MANUK, S.H., M.Si
 

 

 

 

 

 

 
Mediator  :
The Center for Continuing Legal Education Fakultas Hukum Universitas Indonesia (CLE FHUI)
No. 105/MCT/B-VI/CLE/2022
 

Mahkamah Agung RI  :
No. 92/KMA/SK/VI/2019
Bumi Pertiwi 2 Blok FQ 33, RT/RW. 009/014,
Kel. Cilebut Timur., Kec. Sukaraja,
Kabupaten Bogor -16711
 

Telp. :
-  
0812 8282 3747
Email. :
-  
tnplegalinvestigation@gmail.com
17.
 

 

 

 

 

 

 
HUMAIDI FIKRI, S.H., CPM
 

 

 

 

 

 

 
Mediator :
Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI)

Mahkamah Agung RI  :
No. 16/KMA/SK/I/2022
 

 

 
Jl. Kebon Nanas III RT.04 RW.02 No.19
Kel. Grogol Utara., Kec. Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan
 

Telp. :
-  
0852 1867 8099
Email. :
humaidi.fikri@yahoo.co.id
18.
 

 

 

 

 
JANDRI ONASIS SIADARI, S.H., LL.M
 

 

 

 

 
Mediator  :
Pusat Mediasi Nasional (PMN)
 

Mahkamah Agung RI  :
No. 044/KMA/SK/VII/2004
 
Jl. Cempaka Putih Barat 19
Gang G No.1 Cempaka Putih
Jakarta Pusat
 

Telp. :
-  
0813 1122 9999
19.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DR. UUS MULYAHARJA, S.H., M.H., M.Kn., S.E., CLA., CPM., CP.Arb
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mediator  :
Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI)
 

Mahkamah Agung RI  :
No. 167/KMA/SK/I/2022
 

 

 

 

 

 

 

 
Komplek Pertamina ,
Jl. Pertamina Raya No.33, Pondok Ranji, Ciputat Timur,
Tangerang Selatan
 

Komplek Depag No.19,
Jl. Madrasah, Gandaria Selatan
Jakarta Selatan
 

Telp. :
-  
0812 3456 7652
-  
0822 2323 2367
Email. :
-  
uuzmulyaharja@yahoo.com
20.
 

 

 

 

 

 

 
YUSNA WULAN SARI TANJUNG, S.H., M.H., CPM
 

 

 

 

 

 

 
Mediator  :
Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI)
No.602/A/MEDIASI-XX/IPPI/IX/2022
 

Mahkamah Agung RI  :
Nomor. 167/KMA/SK/I/2022

 
Perum Telaga Hijau Resident Blok B2,
Kel. Kalibaru, Kec. Cilodong
Kota Depok

Telp. :
-  
0858 1942 4045
Email. :
-  
yusnawulan04@gmail.com
21.
 

 

 

 

 

 

 
MUHAMMAD VICKY ADHA, S.H., CPM
 

 

 

 

 

 

 
Mediator  :
Institut Pengadaan Publik Indonesia (IPPI)
No.584/A/MEDIASI-XX/IPPI/IX/2022
 

Mahkamah Agung RI  :
No. 167/KMA/SK/I/2022
 

 
Perum Telaga Hijau Resident Blok B2,
Kel. Kalibaru, Kec. Cilodong
Kota Depok
 

Telp. :
-  
0857 7406 8146
Email. :
-  
vicky_adha87@yahoo.co.id