logo pengadilan negeri jakarta selatan website ramah difable

Mediasi

MEDIASI

Pengertian Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Latar Belakang Mediasi Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 .

Beberapa Poin Mediasi/Perdamaian:

  1. Dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan dalam sidang sidang berikutnya meskipun taraf pemeriksaan lebih lanjut (Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg).
  2. Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuat akta perdamaian, yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim dihadapan para pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut. 3. Akta/ putusan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
  3. Akta/ putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.
  4. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal tersebut harus dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan penterjemah (Pasal 131 HIR/Pasal 155 RBg).
  5. Khusus untuk gugatan perceraian, Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, yang sedapat mungkin dihadiri sendiri oleh suami-istri tersebut.
  6. Apabila usaha perdamaian berhasil, maka gugatan penceraian tersebut harus dicabut, apabila usaha perdamaian gagal maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang yang tertutup untuk umum.
  7. Dalam mengupayakan perdamaian digunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator (Pasal 2 ayat (3) PERMA).
  8. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (lihat lampiran file PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).
  9. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (lihat lampiran file PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahakamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan  

 

A.   HAKIM MEDIATOR

 
  NO.                            NAMA            JABATAN        URAIAN TUGAS
   1.   Elfian, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
   2.   Akhmad Suhel, SH             HAKIM            MEDIATOR
   3.   Hariyadi, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
   4.   Fauziah Hanum Harahap. SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
   5.   Siti Hamidah, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
   6.   Alimin Ribut Sujono, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
   7.   Morgan Simanjuntak, SH., M.Hum             HAKIM            MEDIATOR
   8.   Sri Wahyuni Batubara, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
   9.   Kamijon, SH.             HAKIM            MEDIATOR
  10.  Joni Kondolele, SH. MM             HAKIM            MEDIATOR
  11.  Anry Widyo Laksono, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
  12.  Rika Mona Pandegirot, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
  13.  I Dewa Made Budi Watsara, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
  14.  Bawono Effendi, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
  15.  Lucy Ermawati, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
  16.  Abu Hanifah, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
  17.  Samuel Ginting, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
  18.  Djuyamto, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
  19.  Raden Ari Muladi, SH.             HAKIM            MEDIATOR
  20.  Hendra Utama Sotardodo, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
  21.  Muhammad Ramdes, SH.             HAKIM            MEDIATOR
  22.  Afrizal Hady, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
  23.  Singgih Wahono, SH.             HAKIM            MEDIATOR
  24.  Agus Tjahjo Mahendra, SH.             HAKIM            MEDIATOR
  25.  Agung Sutomo Thoba, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
  26.  Hendra Yuristiawan, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
  27.  Delta Tamtama, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
  28.  Akhmad Nakhrowi Mukhlis, SH.             HAKIM            MEDIATOR
  29.  Estiono, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
  30.  Tumpanuli Marbun, SH. MH             HAKIM            MEDIATOR
 

B.   MEDIATOR NON-HAKIM 

Meitha Wila Roseyani, S.H., M.Hum., C.Me.
   Setifikat :  
     -  Mediator   PURAKA (Pusat Hukum & Resolusi Konflik) No. 097/PURAKA/MEDIATOR/XI/2023
     -  Mahkamah Agung RI.   260/KMA/SK/XII/2021
   SK   W10.U3/24596/KP.10.01 Tahun 2023
   Alamat   Jl. Perumahan Reni Jaya Blok C 17 No.2 RT. 05/RW 06 Sawangan Depok 16517
   Telp.   08128297582
   email   -

 

Nur Asiah, S.H., C.Med.
   Setifikat :  
     -  Mediator   Justita Traning Center No. 2001/JUSTITIA/X/2023
     -  Mahkamah Agung RI.   151/KMA/SK/VI/2020
   SK   W10.U3/22912/KP.10.01 Tahun 2023
   Alamat   Jl. Sododng Raya No.67C Kel. Cipinang, Kec. Pulogadung
   Telp.   021-5261043
   email   nur_asiah75@yahoo.com

 

Ida Haerani, S.H., M.H., M.Kn.
   Setifikat :  
     -  Mediator   PMN (Pusat Mediasi Nasional) No. 1060/PMN/66/2015
     -  Mahkamah Agung RI.   95/KMA/SK/V/2018
   SK   W10.U3/20399/KP.10.01 Tahun 2023
   Alamat   Kantor : PANIN Tower Lantai 22, Senayan City Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta Pusat
    Rumah : Jl. Duta VII JJ 3 RT : 002/023 Kemang Pratama, Bekasi
   Telp.   0856-1735611
    0811-949268
   email   chaeranilaw1@gmail.com

 

Andi Magdalena Siadari, S.H., M.H., CLA., C.Med.
   Setifikat :  
     -  Mediator   IICT (Indonesian Institute for Conflict Transformation) No. 05/IICT/2007
     -  Mahkamah Agung RI.   210/KMA/SK/XII/2014
   SK   W10.U3/20406/KP.10.01 Tahun 2023
   Alamat   Jl. Cempaka Putih Barat/19 Gg. G No.1. Cempaka Putih, Jakarta Pusat
   Telp.   0818-846615
   email   aansiadari@cp.go.id
   

 

Muhammad Iqbal Arbianto, S.H., M.H.
   Setifikat :  
     -  Mediator   PMN (Pusat Mediasi Nasional) No. 2384/PMN/146/2021
     -  Mahkamah Agung RI.   13/KMA/SK/I/2023
   SK   W10.U3/21220/KP.10.01 Tahun 2023
   Alamat   Jl. Damai Raya, Komplek Pertukangan Indah, Blok B-7, RT.005/RW.005, Pertukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12270
   Telp.   0878-85885257
   email   abiarbianto@gmail.com

 

DR. Saiful Anam, S.H., M.H.
   Setifikat :  
     -  Mediator   FHP (Faizal Hafied & Partner) Mediasi Indonesia
     -  Mahkamah Agung RI.   191/KMA/SK/IX/2021
   SK   W10.U3/20406/KP.10.01 Tahun 2023
   Alamat   Apartemen Menteng Square Tower B Lantai 7 No. 5 Matraman Raya No. 30E, Jakarta Pusat 10430
   Telp.   0816-521799
   email   -

 

Dr. Franciscus Xaverius Wartoyo, S.H., M.H., M.Pd., M.Pd., C.Med.
   Setifikat :  
     -  Mediator   Falkutas Hukum Universitas Tarumanegara No. 0156/PPMN-A.30/FH-UNTAR/VII/2022
     -  Mahkamah Agung RI.   93/KMA/SK/VI/2019
   SK   W10.U3/20408/KP.10.01 Tahun 2023
   Alamat   Jl. Taman Ubud Permata Timur Evapilion, RT.005/RW.020, Kel. Binong, Kec. Curug, Kab. Tangerang
   Telp.   0815-1876422
   email   yoyokwarto@gmail.com

 

Eri Hertiawan, S.H., LL.M.. MCIARB, AIIARB
   Setifikat :  
     -  Mediator   PMN (Pusat Mediasi Nasional) No. 810/PMN/50/2013
     -  Mahkamah Agung RI.   13/KMA/SK/I/2023
   SK   W10.U3/19077/KP.10.01 Tahun 2023
   Alamat   Apartemen Menteng Square Tower B Lantai 7 No. 5 Matraman Raya No. 30E, Jakarta Pusat 10430
   Telp.   0816-521799
   email   -

 

Rudi Kurniawan, S.E., S.H., CPM
   Setifikat :  
     -  Mediator   IPPI (Institute Pengadaan Publik Indonesia) No. 780/A/MEDIASI-XXVIII/IPPI/XI/2022
     -  Mahkamah Agung RI.   16/KMA/SK/I/2022
   SK   W10.U3/18629/KP.10.01 Tahun 2023
   Alamat   Jl. WR. Supratman Perum. Cleverton A.15, RT.004/RW.008, Kel. Cempaka Putih, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan
   Telp.   0813-16684219
   email   rudikur173@gmail.com