logo pengadilan negeri jakarta selatan website ramah difable

Profil Kepaniteraan

Profil Kepaniteraan

   JURU SITA :

    JURU SITA

 1.

 

                Nama                                SUTAN ANDARAN, SH., MH

                NIP                                   19831119 200904 1 002

                Gol / Pangkat                    Penata Tingkat I (III/d)

                Pendidikan                        S2

                Jabatan                            JURUSITA

   
 

 2.

                Nama                                MUKHANAN, SE., MH

                NIP                                   19741114 200302 1 001

                Gol / Pangkat                    Pembina (IV/a)

                Pendidikan                        S2

                Jabatan                            JURUSITA

 
 

 3.

                Nama                                AUSRI MAINUR, SH., MH

                NIP                                   19670302 199803 1 003

                Gol / Pangkat                    Pembina (IV/a)

                Pendidikan                        S2

                Jabatan                            JURUSITA

  

 4.

                Nama                                BILALUDIN, SH., MH.

                NIP                                   19730512 200112 1 001

                Gol / Pangkat                    Penata Tingkat I (III/d)

                Pendidikan                        S2

                Jabatan                            JURUSITA

 
 

 5.

                Nama                                WENDRA FEBRIANTO, SH. MH.

                NIP                                   19820217 200604 1 003

                Gol / Pangkat                    Penata (III/c)

                Pendidikan                        S2

                Jabatan                            JURUSITA

 
 

 6.

                Nama                                ERMAN ARIFIN, SH

                NIP                                   19870413 200604 1 001

                Gol / Pangkat                    Penata Muda (III/a)

                Pendidikan                        S1

                Jabatan                            JURUSITA                

 
 

 7.

                Nama                                RUDI HERMANTO

                NIP                                   19780816 200205 1 001

                Gol / Pangkat                    Penata Tingkat I (III/b)

                Pendidikan                        SLTA / SEDERAJAT

                Jabatan                            JURUSITA      

  - Jumlah Staff Bagian Jurusita = 7 Orang   

   KEPANITERAAN PIDANA :

    KEPANITERAAN PIDANA

 1.

 

                Nama                                HUSNAWATI, SE., MH.

                NIP                                   19760320 200912 2 004

                Gol / Pangkat                    Penata Tingkat I (III/d)

                Pendidikan                        S2

                Jabatan                            JURUSITA PENGGANTI

   
 

 2.

                Nama                                RADEN ADDIEN SUHERMAN, SE

                NIP                                   19830110 200912 1 008

                Gol / Pangkat                    Penata Tingkat I (III/d)

                Pendidikan                        S1

                Jabatan                            JURUSITA PENGGANTI

 
 

 3.

                Nama                                KHAIRIL IHSAN, ST., MH

                NIP                                   19830720 201101 1 011

                Gol / Pangkat                    Penata (III/c)

                Pendidikan                        S2

                Jabatan                            JURUSITA PENGGANTI

  

 4.

                Nama                                DINI FEBRIANTY, SH., MH

                NIP                                   19840224 200502 2 001

                Gol / Pangkat                    Penata Tingkat I (III/d)

                Pendidikan                        S2

                Jabatan                            JURUSITA PENGGANTI

 
 

 5.

                Nama                                DEWA GEDE RANDHY PRAMITA

                NIP                                   19860908 200604 1 001

                Gol / Pangkat                    Penata Muda (III/a)

                Pendidikan                        SLTA/SEDERAJAT

                Jabatan                            JURUSITA PENGGANTI

 
 

 6.

                Nama                                MOH. BURHAN WIDODO, SH

                NIP                                   19760909  201408 1 002

                Gol / Pangkat                    Penata Muda (III/a)

                Pendidikan                        S1

                Jabatan                            PENGADMISTRASI REGISTRASI PERKARA 

 
 

 7.

                Nama                                ADRA DJAMHUR, SH

                NIP                                   19651025 198903 1 006

                Gol / Pangkat                    Penata Tingkat I (III/d)

                Pendidikan                        S1

                Jabatan                            JURUSITA PENGGANTI      

 

 8.

                Nama                                NURCAHYANI DWI ROSITA, S.Sos

                NIP                                   19760718 199903 2 003

                Gol / Pangkat                    Penata Tingkat I (III/d)

                Pendidikan                        S1

                Jabatan                            JURUSITA PENGGANTI

 
- Jumlah Staff Bagian Kepaniteraan Pidana = 8 Orang 

   KEPANITERAAN PERDATA :

    KEPANITERAAN PERDATA

 1.

 

                Nama                                AMBAR ZUMAROH, SH., MH

                NIP                                   19801219 201212 2 001

                Gol / Pangkat                    Penata (III/c)

                Pendidikan                        S2

                Jabatan                            PENGADMINISTRASI REGISTER PERKARA

   
 

 2.

                Nama                                SEPTIAN ARI WIDYANTORO, SH., MH

                NIP                                   19850922 201212 1 001

                Gol / Pangkat                    Penata (III/c)

                Pendidikan                        S2

                Jabatan                            JURUSITA PENGGANTI

 
 

 3.

                Nama                                EMAN SUMANTRI

                NIP                                   19660605 199303 1 011

                Gol / Pangkat                    Pengatur Tk. 1 (II/d)

                Pendidikan                        SLTA / SEDERAJAT

                Jabatan                            JURUSITA PENGGANTI

 

  

 4.

                Nama                                MARIA ANE NARTIYASARI, SE., MH

                NIP                                   19801027 200904 2 002

                Gol / Pangkat                    Penata (III/c)

                Pendidikan                        S2

                Jabatan                            JURUSITA PENGGANTI

 
 

 5.

                Nama                                MUHAMMAD YUSUF ALFAROUQ, SH.

                NIP                                   19980126 202012 1 004

                Gol / Pangkat                    Penata Muda (III/a)

                Pendidikan                        S1

                Jabatan                            ANALISIS PERKARA PERADILAN

 

 
 

 6.

                Nama                                RAHMI FATTAH, SH

                NIP                                   19911120 202203 2 007

                Gol / Pangkat                    Penata Muda (III/a)

                Pendidikan                        S1

                Jabatan                            ANALISIS PERKARA PERADILAN

 

 
 

 7.

                Nama                                ISMI AZIZAH, A.Md.

                NIP                                   19940110 202203 2 013

                Gol / Pangkat                    Pengatur (II/c)

                Pendidikan                        D-III

                Jabatan                            PENGELOLA PERKARA

 

 
- Jumlah Staff Bagian Kepaniteraan Perdata = 7 Orang 

   KEPANITERAAN HUKUM :

    KEPANITERAAN HUKUM

 1.

 

                Nama                                MERAHANI, A.Md

                NIP                                   19780720 200904 2 003

                Gol / Pangkat                    Penata Muda Tingkat I (III/b)

                Pendidikan                        D-III

                Jabatan                            JURUSITA PENGGANTI

   
 

 2.

                Nama                                SUNARDI, SH

                NIP                                   19820607 201408 1 001

                Gol / Pangkat                    Pengatur (II/c)

                Pendidikan                        S1

                Jabatan                            JURUSITA PENGGANTI

 
 

 3.

                Nama                                FINO CALTONI, AMd. Kom.

                NIP                                   19871004 202012 1 002

                Gol / Pangkat                    Pengatur (II/c)

                Pendidikan                        D-III

                Jabatan                            PENGADMINISTRASI REGISTER PERKARA

 4.

                Nama                                NURUL MUBIN, SH., MH

                NIP                                   19871110 200604 1 001

                Gol / Pangkat                    Penata Muda (III/a)

                Pendidikan                        S2

                Jabatan                            JURUSITA PENGGANTI

  - Jumlah Staff Bagian Kepaniteraan Hukum = 4 Orang