logo pengadilan negeri jakarta selatan website ramah difable

Profil Role Model

PROFIL SINGKAT :

                Nama

                SAUT MARULI TUA PASARIBU, SH., MH.

                NIP

                19661019 199212 1001

                Gol / Pangkat

                Pembina Utama Madya (IV/d)

                Pendidikan

                S2

                Jabatan

                KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN