logo pengadilan negeri jakarta selatan website ramah difable

Profil Pegawai Tidak Tetap

KEPANITERAAN
  I.    PROFIL PEGAWAI KEPANITERAAN PERDATA :   

 1.

 

                Nama

                FENNY GUSTINA

                Bagian

                KEPANITERAAN PERDATA

 

   
 

 2.

 

                Nama

                KHAIRUNNISA

                Bagian

                KEPANITERAAN PERDATA

 

  

 3.

 

                Nama

                RAISA GURBACH

                Bagian

                KEPANITERAAN PERDATA

 

 

 4.

 

                Nama

                NUR AINI

                Bagian

                KEPANITERAAN PERDATA

 

 5.

 

                Nama

                ISTIKFAH SULISTIO WULANDARI

                Bagian

                KEPANITERAAN PERDATA

 

 6.

 

                Nama

                DINI TIARA DEWI

                Bagian

                KEPANITERAAN PERDATA

 

   

 7.

 

                Nama

                DIANA PRATIWI

                Bagian

                KEPANITERAAN PERDATA

 

 

 8.

 

                Nama

                WULAN NURJANAH, S.H.

                Bagian

                KEPANITERAAN PERDATA

 

 

 9.

 

                Nama

                YUSUF FATHOLAH

                Bagian

                KEPANITERAAN PERDATA

 

 

 10.

 

                Nama

                SATRIO WAHYU PRATOMO

                Bagian

                KEPANITERAAN PERDATA

 

   

 11.

 

                Nama

                ADITYA WISNU BROTO

                Bagian

                KEPANITERAAN PERDATA

 

 

 12.

 

                Nama

                FIRDA MAULIDA. R

                Bagian

                KEPANITERAAN PERDATA

 

 13.

 

                Nama

                IRSYAD FIQRI

                Bagian

                KEPANITERAAN PERDATA

   - Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kepaniteraan Perdata = 13 Orang   
     

  

KEPANITERAAN
  I.    PROFIL PEGAWAI KEPANITERAAN PIDANA :   

 1.

 

                Nama

                ANISHA

                Bagian

                KEPANITERAAN PIDANA

 

   
 

 2.

                Nama

                AJI MUHAMMAD IQBAL, S.H.

                Bagian

                KEPANITERAAN PIDANA

 

  

 3.

                Nama

                CAHYA SAFIRA

                Bagian

                KEPANITERAAN PIDANA

 

 

 4.

 

                Nama

                YENI MEILAWATI

                Bagian

                KEPANITERAAN PIDANA

 

 5.

 

                Nama

                DION DWI JULIANTO

                Bagian

                KEPANITERAAN PIDANA

 

 6.

 

                Nama

                ALMEDA MEIYANTI SAPUTRI

                Bagian

                KEPANITERAAN PIDANA

 

   

 7.

 

                Nama

                TRIA APRELITA

                Bagian

                KEPANITERAAN PIDANA

 

   - Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kepaniteraan Perdata = 7 Orang      
     

  

KEPANITERAAN
  I.    PROFIL PEGAWAI KEPANITERAAN HUKUM :   

 1.

 

                Nama

                ANICA YUNABILLA

                Bagian

                KEPANITERAAN HUKUM

 

   

 2.

 

                Nama

                EKA PUTRI SARI

                Bagian

                KEPANITERAAN HUKUM

 

  

 3.

 

                Nama

                TINA SUSIYANI, S.H.

                Bagian

                KEPANITERAAN HUKUM

 

 

 4.

 

                Nama

                ANNISA SHALSABILLA

                Bagian

                KEPANITERAAN HUKUM

 

 5.

 

                Nama

                FIHKRAM ERLANGGA, SKom.

                Bagian

                KEPANITERAAN HUKUM

 

 6.

 

                Nama

                ANGGUN ADHELLIA ROCHMAN

                Bagian

                KEPANITERAAN HUKUM

 

   

 7.

 

                Nama

                NUR CHAIRUNNISAH

                Bagian

                KEPANITERAAN HUKUM

 8.

 

                Nama

                HARI ABIANSYAH

                Bagian

                KEPANITERAAN HUKUM

   - Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kepaniteraan Hukum = 8 Orang      
     

  

KESEKRETARIATAN
  I.    PROFIL PEGAWAI KESEKRETARIATAN KEPEGAWAIAN, DAN ORGANISASI TATA LAKSANA:   

 1.

 

                Nama

                SYAHRAINI

                Bagian

                SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

 

   

 2.

 

                Nama

                SHINTA RUSMILA

                Bagian

                SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

 

  

 3.

 

                Nama

                HAFIZH RAMADHANSYAH, S.S.

                Bagian

                SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

 

 

 4.

 

                Nama

                AAN NURRACHMAN

                Bagian

                SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

   - Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Sub. Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana = 4 Orang      
     

    

KESEKRETARIATAN
  I.    PROFIL PEGAWAI KESEKRETARIATAN KEPEGAWAIAN, DAN ORGANISASI TATA LAKSANA:   

 1.

 

                Nama

                BUNGA CHINTYA, S.E.

                Bagian

                SUB. BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN

 

   

 2.

 

                Nama

                EGA ARDILA

                Bagian

                SUB. BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN

 

  

 3.

 

                Nama

                RIFA AULIA FARHANNAH

                Bagian

                SUB. BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN

 

 

 4.

 

                Nama

                AGUNG SETIAWAN, S.Kom.

                Bagian

                SUB. BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN

 

 5.

 

                Nama

                MUHAMMAD NOOR ARTANEGARA, S.Ak

                Bagian

                SUB. BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN

 

 6.

 

                Nama

                LEGIAN SARI

                Bagian

                SUB. BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN

                (PENDAFTARAN E-TAMU/PENGUNJUNG SIDANG)

 

 7.

 

                Nama

                SUTIANINGRAT

                Bagian

                SUB. BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN

                (JURU SUMPAH DAN KEBERSIHAN RUANG SIDANG 1, SIDANG 2)

 

 8.

 

                Nama

                SATUMAN

                Bagian

                SUB. BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN

                (JURU PARKIR MOTOR)

 

 9.

 

                Nama

                DEDY

                Bagian

                SUB. BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN

                (JURU PARKIR MOBIL)

 

 10.

 

                Nama

                EDI ROHEDI

                Bagian

                SUB. BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN

                (SOPIR PANITERA)

   - Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Sub. Bagian Tata Usaha dan Keuangan = 10 Orang      
     

  

KESEKRETARIATAN
  I.    PROFIL PEGAWAI KESEKRETARIATAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN :   

 1.

 

                Nama

                DONNY ADDI PRATAMA, S.Kom.

                Bagian

                SUB. BAGIAN PERENCANAAN, TI, DAN PELAPORAN

 

   - Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Sub. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan = 1 Orang      

 

DELEGASI (JURUSITA)
  I.    PROFIL PEGAWAI DELEGASI (JURUSITA) :   

 1.

 

                Nama

                ROBIATUL ADAWIYAH

                Bagian

                DELEGASI (JURUSITA)

 

   

 2.

 

                Nama

                DINDA FIQRA KINTAMARA

                Bagian

                DELEGASI (JURUSITA)

 

  

 3.

 

                Nama

                RIDHO ALAM HUTAMA

                Bagian

                DELEGASI (JURUSITA)

 

   - Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Delegasi (Jurusita) = 3 Orang      
     

    

 

ASISTEN PANITERA PENGGANTI
  I.    PROFIL PEGAWAI ASISTEN PANITERA PENGGANTI :   

 1.

 

                Nama

                URIP ANDAMARI

                Bagian

                ASISTEN PANITERA PENGGANTI

 

   

 2.

 

                Nama

                SUPRAYOGI APRIANTO, S.H.

                Bagian

                ASISTEN PANITERA PENGGANTI

 

  

 3.

 

                Nama

                MALIKUSWARI, S.H.

                Bagian

                ASISTEN PANITERA PENGGANTI

 4.

 

                Nama

                ROBY NURRAMADHAN

                Bagian

                ASISTEN PANITERA PENGGANTI

   - Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Asisten Panitera Pengganti = 4 Orang      
     

 

ASISTEN MAJELIS HAKIM
  I.    PROFIL PEGAWAI ASISTEN MAJELIS HAKIM :   

 1.

 

                Nama

                DHESTY KARTIKA SARI, S.H.

                Bagian

                ASISTEN MAJELIS HAKIM

   

 2.

 

                Nama

                GIANA E. MATAUSEJA, S.H., M.H.

                Bagian

                ASISTEN MAJELIS HAKIM

  

 3.

 

                Nama

                MAHESA ROMARIO JUNIUS PUTERA, S.H.

                Bagian

                ASISTEN MAJELIS HAKIM

 4.

 

                Nama

                MUHAMMAD ABDUH, S.E.

                Bagian

                ASISTEN MAJELIS HAKIM

 5.

 

                Nama

                HALIZA MAULIDA, S.H.

                Bagian

                ASISTEN MAJELIS HAKIM

 6.

 

                Nama

                DIANA SAILAWATI, S.H.

                Bagian

                ASISTEN MAJELIS HAKIM

   - Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) Asisten Majelis Hakim = 6 Orang