logo pengadilan negeri jakarta selatan website ramah difable

Profil Kesekretariatan

   FUNGSIONAL KESEKRETARIATAN :   

    PRANATA KOMPUTER
 

 1.

                Nama                                ARIFAH WAHYUNINGSIH, A.Md

                NIP                                   19840517 200904 2 013

                Gol / Pangkat                    Penata Muda (III/a)

                Pendidikan                        D-III

                Jabatan                             PRANATA KOMPUTER MAHIR

    ARSIPARIS  

 2.

                Nama                                JULFITRIAL, SH., MH

                NIP                                   19691128 201408 1 002

                Gol / Pangkat                    Penata Muda (III/a)

                Pendidikan                        S2

                Jabatan                             ARSIPARIS AHLI PERTAMA

  - Jumlah Fungsional Kesekretariatan = 2 Orang   

   SUB.BAGIAN TATA USAHA, UMUM DAN KEUANGAN :

    TATA USAHA, UMUM DAN KEUANGAN

 1.

 

                Nama                                KORINI

                NIP                                   19711229 198903 2 002

                Gol / Pangkat                    Penata Muda Tk. 1 (III/b)

                Pendidikan                        SLTA / SEDERAJAT

                Jabatan                             PENGAMINISTRASI PERSURATAN

   
 

 2.

                 Nama                                YULHENDRA

                 NIP                                   19830423 200502 1 001

                 Gol / Pangkat                    Penata Muda (III/a)

                 Pendidikan                        SLTA / SEDERAJAT

                 Jabatan                             JURUSITA PENGGANTI

 
 

 3.

                Nama                                ANDI ISMAENI

                NIP                                   19770607 200604 2 002

                Gol / Pangkat                    Pengatur Tk. I (II/d)

                Pendidikan                        SLTA / SEDERAJAT

                Jabatan                             SUB.BAG UMUM DAN KEUANGAN

  

 4.

                Nama                                FEBRILIANA FRITHALESTI, SH., MH

                NIP                                   19820215 200112 2 001

                Gol / Pangkat                    Penata Tk. I (III/d)

                Pendidikan                        S2

                Jabatan                             JURUSITA PENGGANTI

 
 

 5.

                Nama                                RUDI ENDRAWAN

                NIP                                   19691217 199403 1 002

                Gol / Pangkat                    Penata Muda Tk. I (III/b)

                Pendidikan                        SLTA / SEDERAJAT

                Jabatan                             PENGADMINISTRASI REGISTER PERKARA

 
 

 6.

                Nama                                WIDYA ARISANDI, S.Psi

                NIP                                   19900701 202012 2 005

                Gol / Pangkat                    Penata Muda (III/a)

                Pendidikan                        S1

                Jabatan                             ANALIS TATA LAKSANA

 

 
 

 7.

                Nama                                MONIKA PERMATA SARI, A.Md.A.B.

                NIP                                   19880709 202012 2 004

                Gol / Pangkat                    Pengatur (II/c)

                Pendidikan                        D-III

                Jabatan                             ARSIPARIS PELAKSANA

  - Jumlah Staff Sub Bagian Tata Usaha, Umum, dan Keuangan = 7 Orang   

   SUB.BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN :

    PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN

 1.

 
   
  - Jumlah Staff Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan = 0 Orang   

   SUB.BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA :

    KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA

 1.

 

                Nama                                MUHAMMAD RAUFIK

                NIP                                   19661228 201408 1 001

                Gol / Pangkat                    Pengatur (II/c)

                Pendidikan                        SLTA / SEDERAJAT

                Jabatan                             PENGELOLA KEPEGAWAIAN

 2.

 

 

                Nama                                IMANUEL TARIGAN, .SKom

                NIP                                   19790115 20094 1 002

                Gol / Pangkat                    Penata Tk. I (III/d)

                Pendidikan                        S1

                Jabatan                             ANALIS TATA LAKSANA

  - Jumlah Staff Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana = 2 Orang