logo pengadilan negeri jakarta selatan website ramah difable

Profil Pejabat Struktural

   

K E T U A

 

 

 

                Nama                               

                SAUT MARULI TUA PASARIBU, SH., MH

                NIP                                  

                19661019 199212 1 001 

                Gol / Pangkat                   

                Pembina Utama Madya (IV/d)

                Pendidikan                        

                S2

                Jabatan                           

                KETUA PENGADILAN

                          
    

WAKIL KETUA

 

 

 

                Nama                               

                WAHYU IMAN SANTOSO, SH., MH.

                NIP                                  

                19760217 199903 1 004

                Gol / Pangkat                   

                Pembina Utama Muda (IV/c)

                Pendidikan                        

                S2

                Jabatan                           

                WAKIL KETUA PENGADILAN

                          

PANITERA

 

 

 

 

                Nama
   
             EDDI SANGAPTA SINUHAJI, SH., MH.

                NIP
                19670625 199103 1 005

                Gol / Pangkat
   
             Pembina Tingkat I (IV/b)

                Pendidikan
   
             S2

                Jabatan
   
             PANITERA

                          

SEKRETARIS

 

 

 

 

 

                Nama
   
             MAHFUD WIDI PRIONO, S.T., M.H.

                NIP
   
             197311102006041004

                Gol / Pangkat
   
             Pembina (IV/a)

                Pendidikan
   
             S2

                Jabatan
   
             SEKRETARIS

                          

 

KEPALA BAGIAN UMUM  

 

 

                Nama
   
             WIWIEK WIDORINIE, S.E., MM

                NIP
   
             19760425 200904 2 003

                Gol / Pangkat
   
             Pembina (IV/a)

                Pendidikan
   
             S2

                Jabatan
   
             KABAG UMUM

                          

PANITERA MUDA PERDATA

 

 

                Nama
   
             EDI SARWONO, SH., MH

                NIP
   
             19730217 199703 1 001

                Gol / Pangkat
   
             Pembina (IV/a)

                Pendidikan
   
             S2

                Jabatan
   
             PANITERA MUDA PERDATA

                          

PANITERA MUDA PIDANA 

 

 

                Nama
   
             EFFI SUGIATI, SH., MH

                NIP
   
             19661007 198703 2 001

                Gol / Pangkat
   
             Pembina (IV/a)

                Pendidikan
   
             S2

                Jabatan
   
             PANITERA MUDA PIDANA

                          

PANITERA MUDA HUKUM

 

 

                Nama

                MURATNO, S.H., M.H.

                NIP
   
            19670611 198803 1 003

                Gol / Pangkat
   
             Pembina (IV/a)

                Pendidikan
   
             S2

                Jabatan
   
             PANITERA MUDA HUKUM

                          

KASUBAG UMUM & KEUANGAN

 

 

                Nama

                NOVA RIZKY, SE, MH

                NIP
   
             19811101 200604 2 004

                Gol / Pangkat
   
             Penata Tk. I (III/d)

                Pendidikan
   
             S2

                Jabatan
   
             Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan

                          

KASUBAG PERENCANAAN, TI, DAN PELAPORAN

 

 

                Nama

                RIZKY FEBRYAN SAKTINEGARA, SE

                NIP
   
             19780211 201101 1 003

                Gol / Pangkat
   
             Penata Tk. I (III/d)

                Pendidikan
   
             S1

                Jabatan
   
             Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi, dan Pelaporan

                          

KASUBAG KEPEGAWAIAN ORGANISASI & TATA LAKSANA

 

 

                Nama
   
             IRHAM HANIF, S.H., M.H

                NIP
   
             19890406 201212 1 002

                Gol / Pangkat
   
             Penata Tingkat I (III/d)

                Pendidikan
   
             S2

                Jabatan
   
             Kepala Sub Bagian, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana