logo pengadilan negeri jakarta selatan website ramah difable

Profil Panitera Pengganti

     PANITERA PENGGANTI

 1.

 

                Nama                                MOHAMMAD HOESNA, SH. MH

                NIP                                   19650327 198903 1 003

                Gol / Pangkat                    Pembina (IV/a)

                Pendidikan                        S2

                Jabatan                            PANITERA PENGGANTI

   
 

 2.

                Nama                                IIS ROHMAYATI, SH. MH

                NIP                                   19650518 198603 2 001

                Gol / Pangkat                    Pembina (IV/a)

                Pendidikan                        S2

                Jabatan                            PANITERA PENGGANTI

  

 3.

                Nama                                SUBARKAH, SH. MH

                NIP                                   19700615 199103 1 006

                Gol / Pangkat                    Pembina (IV/a)

                Pendidikan                        S2

                Jabatan                            PANITERA PENGGANTI

 
 

 4.

                Nama                                ERNA SULISTIYOWATI, SH

                NIP                                   19640404 198703 2 005

                Gol / Pangkat                    Penata Tk. I (III/d)

                Pendidikan                        S1

                Jabatan                            PANITERA PENGGANTI

 
 

 5.

                Nama                                HESTI FEBRIANTI, SH

                NIP                                   19650206 198903 2 002

                Gol / Pangkat                    Penata Tk. I (III/d)

                Pendidikan                        S1

                Jabatan                            PANITERA PENGGANTI

 
 

 6.

                Nama                                MATIUS BUNTU SITURU, SH

                NIP                                   19690526 199203 1 001

                Gol / Pangkat                    Penata Tk. I (III/d)

                Pendidikan                        S1

                Jabatan                            PANITERA PENGGANTI

   

 7.

                Nama                                SRI TASLIHIYAH, SH

                NIP                                   19680615 198903 2 002

                Gol / Pangkat                    Penata Tk. I (III/d)

                Pendidikan                        S1

                Jabatan                            PANITERA PENGGANTI

 

 8.

 

                Nama                                KOMAR, SH

                NIP                                   19670607 198903 1 005

                Gol / Pangkat                    Penata Tk. I (III/d)

                Pendidikan                        S1

                Jabatan                            PANITERA PENGGANTI

 

 9.

 

                Nama                                YUSTITIN, SH

                NIP                                   19651212 198903 2 003

                Gol / Pangkat                    Penata Tk. I (III/d)

                Pendidikan                        S1

                Jabatan                            PANITERA PENGGANTI

 

 

 10.

 

                Nama                                MORY SENSY SIREGAR, SH

                NIP                                   19760529 200604 1 002

                Gol / Pangkat                    Penata (III/c)

                Pendidikan                        S1

                Jabatan                            PANITERA PENGGANTI

 

   
 

 11.

                Nama                                SYAFRINAINI, SH., MH

                NIP                                   19700430 199503 2 001

                Gol / Pangkat                    Penata Tk. I (III/d)

                Pendidikan                        S2

                Jabatan                            PANITERA PENGGANTI

 

 
 

 12.

                Nama                                HARDIANTO WIBOWO, SE., SH

                NIP                                   19751118 200212 1 001

                Gol / Pangkat                    Penata Tk. I (III/d)

                Pendidikan                        S1

                Jabatan                            PANITERA PENGGANTI

 

 
 

 13.

                Nama                                PUJI ASIH, SH., MH

                NIP                                   19680705 199105 2 001

                Gol / Pangkat                    Pembina (IV/a)

                Pendidikan                        S2

                Jabatan                            PANITERA PENGGANTI

 

 

 14.

 

                Nama                                SRI GUSLIAWATNI, SH.

                NIP                                   19760824 200904 2 005

                Gol / Pangkat                    Penata Tk. I (III/d)

                Pendidikan                        S1

                Jabatan                            PANITERA PENGGANTI

 

   

 15.

 
                Nama                                BAGUS SETYAWAN EKO SURYONO, SH.

                NIP                                   19740606 200212 1 002

                Gol / Pangkat                    Penata Tk. I (III/d)

                Pendidikan                        S1

                Jabatan                            PANITERA PENGGANTI

   

 16.

 

                Nama                                OCTA ANDRIANTO, SH., MH

                NIP                                   19831027 201101 1 007

                Gol / Pangkat                    Penata (III/c)

                Pendidikan                        S2

                Jabatan                            PANITERA PENGGANTI

   

 17.

 

                Nama                                SYARIPUDIN, SH

                NIP                                   198011023 200604 1 003

                Gol / Pangkat                    Penata Muda Tk. I (III/b)

                Pendidikan                        S1

                Jabatan                            PANITERA PENGGANTI

 

   
 

 18.

                Nama                                WIJATMOKO, SH

                NIP                                   19671201 199203 1 009

                Gol / Pangkat                    Penata Tk. I (III/d)

                Pendidikan                        S1

                Jabatan                            PANITERA PENGGANTI

   

 19.

 

                Nama                                YUNITA ELLYANA, SH

                NIP                                   19700617 200112 2 001

                Gol / Pangkat                    Penata Tk. I (III/d)

                Pendidikan                        S1

                Jabatan                            PANITERA PENGGANTI

 

   
 

 20.

                Nama                                ABDUL SHOMAD, SH., MH

                NIP                                   19750918 199903 1 005

                Gol / Pangkat                    Pembina (IV/a)

                Pendidikan                        S2

                Jabatan                            PANITERA PENGGANTI

 

   
 

 21.

                Nama                                ADELINA HUTABARAT, SH

                NIP                                   19681231 199603 2 007

                Gol / Pangkat                    Penata Tk. I (III/d)

                Pendidikan                        S1

                Jabatan                            PANITERA PENGGANTI

 

   
 

 22.

                Nama                                MAMI SULATMI, SH

                NIP                                   19671023 198803 2 002

                Gol / Pangkat                    Penata Tk. I (III/d)

                Pendidikan                        S1

                Jabatan                            PANITERA PENGGANTI

 

   
 

 23.

                Nama                                NANA, SH

                NIP                                   19660617 199303 1 004

                Gol / Pangkat                    Penata (III/c)

                Pendidikan                        S1

                Jabatan                            PANITERA PENGGANTI

 

   
 

 24.

                Nama                                YUSUF SUPRIATNA, SH

                NIP                                   19711105 199403 1 001

                Gol / Pangkat                    Penata Tk. I (III/d)

                Pendidikan                        S1

                Jabatan                            PANITERA PENGGANTI

 

   
 

 25.

               Nama                                EVA TRISNAWATI, SH., MH.

               NIP                                   19730110 200112 2 001

               Gol / Pangkat                    Penata Tk. I (III/d)

               Pendidikan                        S2

               Jabatan                            PANITERA PENGGANTI

 

   
 

 26.

               Nama                                DIKA ASTUTY, SH., MH.

               NIP                                   19880801 201403 2 003

               Gol / Pangkat                    Penata (III/c)

               Pendidikan                        S2

               Jabatan                            PANITERA PENGGANTI

 

   - Jumlah Panitera Pengganti = 26 Orang