logo pengadilan negeri jakarta selatan website ramah difable

Laporan Keuangan

 

 I.      LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) :
         1.   LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) TA. 2021
               A.   DIPA-01
                     -   LRA Triwulan I DIPA-01 TA. 2021 
                     -   LRA Triwulan II DIPA-01 TA. 2021 
                     -   LRA Triwulan III DIPA-01 TA. 2021 
                     -   LRA Triwulan IV DIPA-01 TA. 2021 
    
               B.   DIPA-03            
                     -   LRA Triwulan I DIPA-03 TA. 2021 
                     -   LRA Triwulan II DIPA-03 TA. 2021 
                     -   LRA Triwulan III DIPA-03 TA. 2021 
                     -   LRA Triwulan IV DIPA-03 TA. 2021               
    
         2.   LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) TA. 2022
               A.   DIPA-01
                     -   LRA Januari DIPA-01 TA. 2022 
                     -   LRA Februari DIPA-01 TA. 2022 
                     -   LRA Maret DIPA-01 TA. 2022 
                     -   LRA April DIPA-01 TA. 2022 
                     -   LRA Mei DIPA-01 TA. 2022 
                     -   LRA Juni DIPA-01 TA. 2022 
                     -   LRA Juli DIPA-01 TA. 2022 
                     -   LRA Agustus DIPA-01 TA. 2022 
                     -   LRA September DIPA-01 TA. 2022 
                     -   LRA Oktober DIPA-01 TA. 2022 
                     -   LRA November DIPA-01 TA. 2022 
                     -   LRA Desember DIPA-01 TA. 2022 
    
               B.   DIPA-03            
                     -   LRA Januari DIPA-03 TA. 2022 
                     -   LRA Februari DIPA-03 TA. 2022 
                     -   LRA Maret DIPA-03 TA. 2022 
                     -   LRA April DIPA-03 TA. 2022 
                     -   LRA Mei DIPA-03 TA. 2022 
                     -   LRA Juni DIPA-03 TA. 2022 
                     -   LRA Juli DIPA-03 TA. 2022 
                     -   LRA Agustus DIPA-03 TA. 2022 
                     -   LRA September DIPA-03 TA. 2022 
                     -   LRA Oktober DIPA-03 TA. 2022
                     -   LRA November DIPA-03 TA. 2022
                     -   LRA Desember DIPA-03 TA. 2022              
    
         3.   LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) TA. 2023
               A.   DIPA-01
             
                     -   LRA Triwulan I DIPA-01 TA. 2023                      
    

    
               B.   DIPA-03            
                     -   LRA Triwulan I DIPA-03 TA. 2023                                
    
               
     

 II.     LAPORAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA / RKA-KL :
         1.   RKA-KL DIPA 01 DAN DIPA 03 TA. 2020
               -   
DIPA 01 TA 2020 TA. 2020 
               -    
DIPA 03 TA 2020 TA. 2020 
              
         2.   RKA-KL DIPA 01 DAN DIPA 03 TA. 2021    
               -   
RKAKL DIPA 01 TA. 2021 
               -    
DIPA 01 TA. 2021 
               -    
RKAKL DIPA 03 TA. 2021 
               -   
DIPA 03 TA. 2021                           
              
         3.   RKA-KL DIPA 01 DAN DIPA 03 TA. 2022
               -   
RKAKL DIPA 01 TA. 2022                        
               -   
DIPA 01 TA. 2022
               -   
RKAKL DIPA 03 TA. 2022               
               -   
DIPA 03 TA. 2022                                     
              
         3.   RKA-KL DIPA 01 DAN DIPA 03 TA. 2023
               -    
RKAKL DIPA 01 TA. 2023                         
               -    
DIPA 01 TA. 2023                       
               -    RKAKL DIPA 03 TA. 2023                          
               -    
DIPA 03 TA. 2023                 
                        
                        
 III.    CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK) :
            DIPA-01
            2021 :
               -    
CALK DIPA-01 Semester II TA. 2021 
            
            2022 : 
               -    
CALK DIPA-01 Semester I TA. 2022 
               -    
CALK DIPA-01 Semester II TA. 2022 
            

            

            DIPA-03
            2021 :
               -   
CALK DIPA-03 Semester I TA. 2021 
               -   
CALK DIPA-03 Semester II TA. 2021 
            
            2022 :
               -   
CALK DIPA-03 Semester I TA. 2022 
               -   
CALK DIPA-03 Semester II TA. 2022 
            
            2023 :
               -   
CALK DIPA-03 Semester I TA. 2023 
               

                        

   
 IV.    PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) :
             Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan :
             TA. 2022 :
          -   
PNBP Januari TA. 2022  
          -   
PNBP Februari TA. 2022  
          -   
PNBP Maret TA. 2022  
          -   
PNBP April TA. 2022  
          -   
PNBP Mei TA. 2022          
          -
    PNBP Juni TA. 2022              
          -
    PNBP Juli TA. 2022               
          -
    PNBP Agustus TA. 2022                
          -
    PNBP September TA. 2022                      
          -    
PNBP Oktober TA. 2022                           
          -    
PNBP November TA. 2022    
          -    
PNBP Desember TA. 2022      
          
             TA. 2023 :
          -    PNBP Januari TA. 2023                            
          -    PNBP Februari TA. 2023                           
          -    PNBP Maret TA. 2023                             
          -    PNBP April TA. 2023                     
          -    PNBP Mei TA. 2023                           
          -    PNBP Juni TA. 2023                           
          -    PNBP Juli TA. 2023                              
          -    PNBP Agustus TA. 2023                                 
          -    PNBP September TA. 2023                                 
          -    PNBP Oktober TA. 2023