Persyaratan-Persyaratan Pendaftaran Di Kepaniteraan Hukum
PDF
Print
E-mail

 

 

 

KETERANGAN TIDAK DI PIDANA

 

 

 

 

 

1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri

2. Fotocopy SKCK

3. Pas Photo 4X6 (2 Lembar / latar belakang Merah)

4. KTP

5. Surat Penyataan diatas Materai yang pada intinya tidak pernah di Pidana Penjara selama 5 ( lima) Tahun atau lebih

 

 

SYARAT PERNYATAAN WARIS

 

 

1. Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri

Perihal : Permohonan Pengesahan Surat

                     Ahli Waris

2. Surat Kuasa ( Apabila di wakilkan kepada salah satu ahli waris)

3. Surat keterangan Ahli Waris dari Kelurahan diketahui Camat

4. Fotocopy Surat Nikah / Akta Nikah

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk

6. Fotocopy Kartu Keluarga

7. Fotocopy Akta Kelahiran anak-anak baik Dewasa atau Belum

8. Fotocopy Surat Kematian / Akta Kematian

9. Fotocopy Buku Tabungan / Deposito an. Almarhum

 

Catatan :

-    Surat-surat berupa Fotocopy Aslinya harus   diperlihatkan (untuk disesuaikan dengan copynya)

 

 

SYARAT IZIN INSIDENTIL

 

 

Hubungan Keluarga :

1. Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri

2. Surat Kuasa dari yang memberi Kuasa kepada penerima Kuasa

3. Surat Keterangan dari Kelurahan yang Menerangkan ada hubungan keluarga dari yang Memberi Kuasa kepada yang diberi Kuasa

4. Fotocopy Gugatan/Permohonan (apabila telah didaftarkan)

5. Fotocopy KTP & Kartu keluarga

 

Hubungan Kerja:

1. Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri

2. Surat Kuasa dari Pimpinan

Surat Keterangan bahwa penerima Kuasa adalah karyawan / pegawai Pemberi Kuasa

 


 

 

 

SYARAT PENDAFTARAN AKTA NOTARIS

 

 

 

 

 

 


Pendaftaran Pendirian Badan Hukum:

 

1. Fotocopy NPWP Badan Hukum

2. Fotocopy Domisili Badan hukum dari Kelurahan / surat keterangan gedung

3. Fotocopy KTP dan NPWP badan hukum / Pengurus (salah satu)

4. Fotocopy Akta Notaris

5. Akta Notaris Asli

 

Pendaftaran Perubahan Badan Hukum :

1. Fotocopy Akta Notaris Pendirian Badan Hukum

2. Fotocopy NPWP Badan Hukum

3. Fotocopy Domisili Badan Hukum dari Kelurahan

4. Footocopy KTP dan NPWP Pengurus (salah satu)

5. Fotocopy Akta Notaris Perubahan Badan Hukum

6. Akta Notaris Asli

 

Pendaftaran Akta Perjanjian Kawin :

1. Akta Notaris asli

2. Fotocopy Akta Notaris

3. Fotocopy KTP Calon Suami

4. Fotocopy KTP Calon Istri

 

 

 

 

SYARAT PENDAFTARAN SURAT

KETERANGAN BEBAS PERKARA

(PERUSAHAAN)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2. Surat Kuasa

3. Fotocopy Akta terakhir Perusahaan

 

 

 

 

 

 

SYARAT LEGES FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.Leges foto copy sesuai dengan asli, harus foto copy dari documen / putusan yang ada di arsip Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

2.Leges foto copy sesuai dengan salinan, harus ditunjukan salinan resmi yang dimiliki oleh pemohon

Catatan : documen / salinan yang di leges harus dipinjam dari arsip

 

 

 

 

 

 

 

SYARAT PERMOHONAN

PENGANTAR CATATAN SIPIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

2.Salinan Resmi Putusan Asli

 

 

 

 

SYARAT PERMOHONAN KETERANGAN INKRAH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

2.Surat kuasa (apabila menggunakan kuasa)

3.Foto copy putusan

4.Foto copy relaas pemberitahuan isi putusan

 

 

 

SYARAT PERMOHONAN

PENOLAKAN WARIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri

        Perihal : Permohonan Penolakan Waris

2.Surat Kuasa ( Apabila di wakilkan kepada salah satu ahli waris / Pengacara) dalam bentuk Akta Notaris

3.Surat Pernyataan Menolak

4.Surat keterangan Ahli Waris dari Kelurahan diketahui Lurah/Camat

5.Fotocopy Passport (jika pemohon tinggal di Luar Negeri)

6.Fotocopy SBKRI / Surat Kewarganegaraan RI (apabila keturunan)

7.Fotocopy Surat Nikah / Akta Nikah

8.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk

9.Fotocopy Kartu Keluarga

10.Fotocopy Akta Kelahiran anak-anak baik Dewasa atau Belum

11.Fotocopy Surat Kematian / Akta Kematian

12.Focopy harta yang akan ditolak

 

Catatan :

-    Surat-surat berupa Fotocopy Aslinya harus   diperlihatkan (untuk disesuaikan dengan copynya)